Övriga publikationer

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Development of a certification process for engine equipped with NOx selective catalytic reduction (2014)
Hanna-Mari Kaarre

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:50