Gustav Björkstrand


Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Anders Chydenius och trosfriheten (2018)
Gustav Björkstrand
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
A3 Book section, Chapters in research books
[Kommentar till] Brev till Jacob Tengström 13.5.1794 (2015)
Gustav Björkstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
[Kommentar till] Brev till Jacob Tengström 4.2.1784 (2015)
Gustav Björkstrand
A3 Book section, Chapters in research books
[Kommentar till] Brev till Jacob Tengström 7.4.1790 (2015)
Gustav Björkstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
[Kommentar till] Odaterat brevfragment till Jacob Tengström 1801 – 1802 (2015)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
[Kommentar till] Petition angående det österbottniska prästerskapets avlöning: Opublicerad handskrift (2015)
Gustav Björkstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland
C1 Book
Från parnassen och predikstolen: Föredrag, tal och predikningar 2005-2012 (2014)
Gustav Björkstrand
Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi


Other publications

B2 Book section
Med kärlek till kyrkan: Björn Vikströms böcker och tematiken i dem (2019)
Gustav Björkstrand
Fontana Media
B3 Non-refereed conference proceedings
Vilken roll spelade reformationen och ryska revolutionen för den process som ledde till Finlands självständighet (2018)
Gustav Björkstrand
Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund
B2 Book section
Anders Chydenius. I speak only in favour of the one small but blessed word – Freedom (2017)
Gustav Björkstrand
Sveriges riksdag
E1 Popularised article, newspaper article
Blås liv i nådegåvan du har: (2017)
Gustav Björkstrand
Kummin
E1 Popularised article, newspaper article
En väg som är överlägsen alla andra (2017)
Gustav Björkstrand
Åbo Underrättelser
B2 Book section
Kyrkans fostrande verksamhet (2017)
Gustav Björkstrand
Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f.
E1 Popularised article, newspaper article
När lampstället flyttas (2017)
Gustav Björkstrand
Kummin
E1 Popularised article, newspaper article
Tre jubileer (2017)
Gustav Björkstrand
Åbo Underrättelser
B2 Book section
Anders Chydenius (2016)
Gustav Björkstrand
Sveriges riksdag
B2 Book section
Anders Chydenius. Jag talar alenast för det ena lilla; men välsignade ordet Friheten. (2016)
Gustav Björkstrand
Sveriges riksdag
B2 Book section
Anders Chydenius teologiska åskådning (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Förord (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Kommentar till Anders Chydenius Puhet, Kronobyn Mestauspaikalla 1786 (2016)
Gustav Björkstrand, Kaisa Häkkinen
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Kommentar till Anders Chydenius Svar till Anna Kristina Silahka (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Kommentar till Anders Chydenius Tal hållit på avrättningsplatsen i Kronoby 1786 (2016)
Gustav Björkstrand, Kaisa Häkkinen
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Kommentar till Anders Chydenius Tal vid Anders Gustafssons bår (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Kommentar till Anmärkningar och föreslagna förbättringar uti den nya swenska profpsalmboken (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Kommentar till Chydenius skrivelse Svar på kritik mot österbottniska präster 1775 (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
E2 Popularised monograph
Livet är ett lagspel : John Vikström som kyrklig ledare och samhällspåverkare (2016)
Björkstrand Gustav
Fontana Media
E1 Popularised article, newspaper article
En kyrkotrogen svensk minoritet (2015)
Gustav Björkstrand
Österbottens Tidning
B2 Book section
Förord (2015)
Gustav Björkstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland
E1 Popularised article, newspaper article
Goda nyheter och dåliga (2015)
Gustav Björkstrand
Österbottens tidning
B2 Book section
Kan Borgå stift reellt bli Svenska stiftet? (2015)
Gustav Björkstrand
Svenska kulturfonden
E1 Popularised article, newspaper article
Kommunreformen och församlingarna (2015)
Gustav Björkstrand
Österbottens tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Tryckfrihet till varje pris? (2015)
Gustav Björkstrand
Österbottens Tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Varför bär vi upp kollekt? (2015)
Gustav Björkstrand
Kummin
E1 Popularised article, newspaper article
En Arkimedes från Gamla Karleby (2014)
Gustav Björkstrand
Österbottens tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Ett nådens år från Herren (2014)
Gustav Björkstrand
Kummin
E1 Popularised article, newspaper article
Han trodde och kämpade för friheten: Recension av Nils Erik Forsgårds bok Ingens herre ingens träl. Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland (2014)
Gustav Björkstrand
Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning
B1 Non-refereed journal articles
Recension av Klas Hanssons dissertation Svenska kyrkans primas. Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914-1990. (2014)
Gustav Björkstrand
Kyrkohistorisk årsskift för Sverige
B1 Non-refereed journal articles
Recension av Ulla-Lena Lundbergs bok Is (2014)
Gustav Björkstrand
Teologinen Aikakauskirja
E1 Popularised article, newspaper article
Suomen kirkon syntymäpäivää kannattaa juhlia 2017 (2014)
Gustav Björkstrand
Kotimaa

Last updated on 2019-07-11 at 08:08