PhD

Katarzyna Herd

E-post: katarzyna.herd@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Our foreign hero: A Croatian goalkeeper and his Swedish death (2019)
Katarzyna Herd
Suomen kirjallisuuden seura
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2020-13-01 vid 11:55

Kom i kontakt