Claes Dahlqvist

PhD Student, FSE Common
Email: claes.dahlqvist@abo.fi


Research Areas


Keywords

Information literacy, information seeking, information seeking behaviour


Other publications

B2 Book section
Informationssökningsguide (2019)
Helena Andersson, Claes Dahlqvist
Studentlitteratur
B1 Non-refereed journal articles
Läraktiviteter för informationskompetens: främjande av kunskaper, färdigheter eller värderingsförmågor? (2017)
Claes Dahlqvist
Högskolepedagogisk debatt


Other Research Activities


Last updated on 2019-19-08 at 20:58