Lina Metsämäki


Biografi

Filosofie magister i Nordisk folkloristik 2018


Yrkesmässiga intressen

Forskningsintressen: Kön, familj, reproduktion, makt, intersektionalitet, kulturanalys, diskursanalys

Pågående projekt: Doktorsavhandling i Nordisk Folkloristik med arbetstiteln Familjenormer och könsdiskurser i personliga erfarenhetsberättelser om oplanerade graviditeter i Finland på 2010-talet.


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Att känna sig obekväm men amma ändå: Problematiska känslor och kroppar i berättelser om offentlig amning (2019)
Lina Metsämäki

Senast uppdaterad 2020-27-08 vid 13:52