Eva Åstrand

Utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande
E-post: eva.astrand@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504761124
Telefon: +358-6-3247024

Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:09