Varvara Lahtinen

E-post: varvara.lahtinen@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Crystallographic identification of metal-binding sites in Escherichia coli inorganic pyrophosphatase (1996)
Kankare J, Salminen T, Lahti R, Cooperman BS, Baykov AA, Goldman A
Biochemistry
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-06-02 vid 08:08