Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Finland (2019)
Tom Carlson, Elisa Kannasto, Kim Backström
Publication Office of the European Union
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-01-10 vid 08:09