Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Business models for MTC in 5G (2019)
Anna-Greta Nyström, Wilhelm Barner-Rasmussen, Sofia Essén

Senast uppdaterad 2019-01-08 vid 08:08