Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Self-reported peaceful conflict resolution behaviour in Iranian and Finnish adolescents (2018)
Hassan Jaghoory, Kaj Björkqvist, Karin Österman
European Journal of Social Science Education and Research
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 08:08