PhD Student

Heidi Katz

Forskarstuderande, Pedagogik


Forskningsområden


Nyckelord

Educational equity, Equality of opportunity, Identity, Minority, Racial inequality, Well-being


Referentgranskade publikationer

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Digital game-based L2 learning outcomes for primary through high-school students: A systematic literature review (2020)
Emmanuel O. Acquah, Heidi T. Katz
Computers and Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Using modelling to make culturally responsive pedagogy explicit in preservice teacher education in Finland (2019)
Emmanuel O. Acquah, Nikolett Szelei, Heidi T. Katz
British Educational Research Journal
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 15:21

Kom i kontakt