Vaida Meskauskiene

Forskarstuderande, Informationssystem


Referentgranskade publikationer

A4 Konferenspublikationer
When the Sea meets City: Transformation towards a Smart Sea in Finland (2019)
Vaida Meskauskiene, Anssi Öörni, Anna Sell
IEEE Computer Society
A4 Konferenspublikationer
Transparency Driven Public Sector Innovation: Smart Waterways and Maritime Traffic in Finland (2018)
Vaida Meskauskiene, Anna Sell, Anssi Öörni
Springer
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-20-09 vid 08:08