TD, docent

Marie Rosenius

Projektforskare, Teologi
E-post: marie.rosenius@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Från folkbildning till fortbildning: Synen på lärande och kyrka i Luleå stifts herdabrev (2019)
Marie Rosenius, Thomas Girmalm
Svensk Teologisk Kvartalskrift
C1 Bok
Spänning och samspel: En orientering i ecklesiologi och liturgi (2019)
Marie Rosenius
Artos & Norma bokförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Förord (2018)
Thomas Girmalm, Marie Rosenius
Umeå universitet
C2 Redigerat verk
Inomkyrklig sekularisering (2018)
Karin Johannesson, Sven-Erik Brodd, Anneli Öljarstrand, Stefan Gelfgren, Carl Axel Aurelius
Umeå universitet
C2 Redigerat verk
Det kyrkliga språket i teori och praxis (2017)
Peder Thalén, Marie Rosenius, Thomas Girmalm, Erik Eckerdal, David Willgren, David Wiljebrand, Tord Larsson
Umeå universitet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Förord (2017)
Marie Rosenius, Thomas Girmalm
Umeå universitet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kyrkans kroppsspråk i teologisk belysning: perspektiv på ordo som ecklesiologisk resurs (2017)
Marie Rosenius
Umeå universitet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Predikan och gudstjänst i den nutida folkkyrkan: Kristus mun eller emotionell performance? (2017)
Marie Rosenius
Svensk Teologisk Kvartalskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Empiri och teori i ecklesiologiska studier belysta genom "den nya kyrkosynen" och "den tjänsteinriktade folkkyrkosynen" (2015)
Marie Rosenius
Svensk Teologisk Kvartalskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Hidden Ecclesiology: How Statistics Shaped the Church of Sweden (2015)
Marie Rosenius
Studia liturgica
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
From state church to faith community: An analysis of worldly and spiritual power in the Church of Sweden (2013)
Thomas Girmalm, Marie Rosenius
International Journal for the Study of the Christian Church
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Barn och barns delaktighet: Söndagsskolan som exempel (2019)
Marie Charlotte Rosenius
Åbo Underrättelser
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Gudstjänststatistiken och kyrkans självbild (2016)
Marie Rosenius
Svensk kyrkotidning
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Prästutbildningen - legitimerade experter eller andliga ledare? (2016)
Marie Rosenius
Svensk kyrkotidning

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 15:49

Dela länk