TD, docent

Marie Rosenius

Research Associate, Theology
Email: marie.rosenius@abo.fi


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Från folkbildning till fortbildning: Synen på lärande och kyrka i Luleå stifts herdabrev (2019)
Marie Rosenius, Thomas Girmalm
Svensk Teologisk Kvartalskrift
C1 Book
Spänning och samspel: En orientering i ecklesiologi och liturgi (2019)
Marie Rosenius
Artos & Norma bokförlag
A3 Book section, Chapters in research books
Förord (2018)
Thomas Girmalm, Marie Rosenius
Umeå universitet
C2 Edited book
Inomkyrklig sekularisering (2018)
Karin Johannesson, Sven-Erik Brodd, Anneli Öljarstrand, Stefan Gelfgren, Carl Axel Aurelius
Umeå universitet
C2 Edited book
Det kyrkliga språket i teori och praxis (2017)
Peder Thalén, Marie Rosenius, Thomas Girmalm, Erik Eckerdal, David Willgren, David Wiljebrand, Tord Larsson
Umeå universitet
A3 Book section, Chapters in research books
Förord (2017)
Marie Rosenius, Thomas Girmalm
Umeå universitet
A3 Book section, Chapters in research books
Kyrkans kroppsspråk i teologisk belysning: perspektiv på ordo som ecklesiologisk resurs (2017)
Marie Rosenius
Umeå universitet
A1 Journal article (refereed)
Predikan och gudstjänst i den nutida folkkyrkan: Kristus mun eller emotionell performance? (2017)
Marie Rosenius
Svensk Teologisk Kvartalskrift
A1 Journal article (refereed)
Empiri och teori i ecklesiologiska studier belysta genom "den nya kyrkosynen" och "den tjänsteinriktade folkkyrkosynen" (2015)
Marie Rosenius
Svensk Teologisk Kvartalskrift
A1 Journal article (refereed)
Hidden Ecclesiology: How Statistics Shaped the Church of Sweden (2015)
Marie Rosenius
Studia liturgica
A1 Journal article (refereed)
From state church to faith community: An analysis of worldly and spiritual power in the Church of Sweden (2013)
Thomas Girmalm, Marie Rosenius
International Journal for the Study of the Christian Church
View on publisher's site


Other publications

E1 Popularised article, newspaper article
Barn och barns delaktighet: Söndagsskolan som exempel (2019)
Marie Charlotte Rosenius
Åbo Underrättelser
B1 Non-refereed journal articles
Gudstjänststatistiken och kyrkans självbild (2016)
Marie Rosenius
Svensk kyrkotidning
B1 Non-refereed journal articles
Prästutbildningen - legitimerade experter eller andliga ledare? (2016)
Marie Rosenius
Svensk kyrkotidning

Last updated on 2020-04-04 at 15:49