Yrkesmässiga intressen

Sofie Henricson är forskardoktor i ämnet svenska vid Åbo Akademi och docent vid Åbo universitet. Hennes forskningsintressen omfattar bl.a. interaktionell lingvistik, variationspragmatik, lingvistiska landskap, lärande i interaktion och språkkontakt. Hon disputerade vid Helsingfors universitet 2013 och arbetade därefter fyra år som postdoc vid Åbo universitet, i det RJ-finansierade forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk - Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (https://www.su.se/svefler/ivip). Hon har arbetat som nämndforskare vid Svenska litteratursällskapet under doktorandtiden och som postdoc. Hon är en av redaktörerna för tidskriften Språk och stil.
***
Sofie Henricson is an assistant professor in Swedish at Åbo Akademi University, with special interest for interactional linguistics, variational pragmatics, linguistic landscapes, learning in interaction, and contact linguistics. She received her PhD from the University of Helsinki in 2013 and the title of docent from the University of Turku in 2020. She has worked as a postdoctoral researcher at the University of Turku (2014–2017, within the research programme Interaction and variation in pluricentric languages - Communicative patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish, https://www.su.se/svefler/ivip/in-english), and as a researcher at The Society of Swedish Literature in Finland (2008–2012, 2018). She is one of the editors of the journal Språk och stil (https://www.nordiska.uu.se/sos/).


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Counselors’ Claims of Insufficient Knowledge in Academic Writing Consultations (2020)
Skogmyr Marian Klara, Henricson Sofie, Nelson Marie
Scandinavian Journal of Educational Research
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
La frase pseudoscissa nello svedese parlato e le sue caratteristiche interazionali: (2020)
Henricson Sofie, Lindström Jan
Modern Language Society
A4 Konferenspublikationer
Collaborative actions in supervision meetings: (2019)
Marie Nelson, Sofie Henricson, Marjo Savijärvi, Anne Mäntynen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduktion (2019)
Sofie Henricson, Jan Lindström
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kognitionsverb i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal (2019)
Nelson Marie, Henricson Sofie
Puhe ja kieli
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Språk och interaktion 4 (2019)
Sofie Henricson, Jan Lindström
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
C2 Redigerat verk
Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning NF 29 2019 (2019)
Björn Melander, Gustav Bockgård, Sofie Henricson, David Håkansson
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Turtagning och interaktionell kompetens då högskolestudenter presenterar i grupp (2019)
Sofie Henricson
Yliopistopedagogiikka
A4 Konferenspublikationer
Positiva studentresponser i finska, finlandssvenska och sverigesvenska språkhandledningssamtal (2018)
Sofie Henricson, Anne Mäntynen, Marie Nelson, Marjo Savijärvi
Helsingfors universitet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sverigesvenska och finlandssvenska handledningspraktiker (2018)
Marie Nelson, Sofie Henricson
Mälardalens högskola
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Vem tänker, tycker och tror i sverigesvenska och finlandssvenska språkhandledningssamtal? (2018)
Sofie Henricson, Marie Nelson
Folkmalsstudier
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Giving and receiving advice in higher education. Comparing Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings (2017)
Sofie Henricson, Marie Nelson
Journal of Pragmatics
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Hur språkliga råd motiveras och förklaras i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal (2016)
Nelson Marie, Henricson Sofie
University of Jyväskylä
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Att dela språk men inte samtalsmönster: Återkoppling i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal (2015)
Nelson Marie, Henricson Sofie, Norrby Catrin, Wide Camilla, Lindström Jan, Nilsson Jenny
Folkmalsstudier
A4 Konferenspublikationer
Pluricentric Languages: New Perspectives in Theory and Description (2015)
Henricson Sofie, Nelson Marie, Wide Camilla, Norrby Catrin, Lindström Jan, Nilsson Jenny
Peter Lang
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Svenska och finska i samma samtal (2015)
Sofie Henricson
Svenska litteratursällskapet i Finland
C2 Redigerat verk
Svenskans beskrivning 33. Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning Helsingfors den 15–17 maj 2013 (2014)
Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Grammar and self-repair: Retraction patterns in German and Swedish prepositional phrases (2012)
Karin Birkner, Sofie Henricson, Camilla Lindholm, Martin Pfeiffer
Journal of Pragmatics
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Språk och interaktion 3 (2012)
Jan Lindström, Sofie Henricson
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A4 Konferenspublikationer
A contact-linguistic view on Finland-Swedish quotatives vara 'be', and att 'that' (2011)
Sofie Henricson
John benjamins
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reparation med form eller funktion i fokus: två möjliga perspektiv inom interaktionell lingvistik (2010)
Camilla Lindholm, Sofie Henricson
Språk och interaktion
A4 Konferenspublikationer
Är att en citatmarkör? (2010)
Sofie Henricson
Svenskans beskrivning
A4 Konferenspublikationer
Kopulaverbet vara som citatmarkör i svenskt ungdomsspråk (2009)
Sofie Henricson
Svenskan i Finland
A4 Konferenspublikationer
ja satama (0.3) va e de: Reparationer i ett samtal i Kotka (2008)
Henricson Sofie
Svensk-Österbottniska samfundet


Övriga publikationer

D2 Artikel i en professionell bok
Komplicerade komplimanger (2019)
Sofie Henricson
Carlsson bokförlag
D1 Artikel i en facktidskrift
Håll koll på tummarna: (2018)
Marie Nelson, Sofie Henricson
Språktidningen
D1 Artikel i en facktidskrift
Kommunikativa mönster i Sverige och Finland. Att tolka det unika utifrån det generella (2017)
Sofie Henricson, Marie Nelson
Språkbruk
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Flerspråkigt på finlandssvenska (2013)
Sofie Henricson
Källan
D1 Artikel i en facktidskrift
Där svenskan möter finskan (2012)
Sofie Henricson
Språktidningen
D1 Artikel i en facktidskrift
Goodwin & Goodwin om beröring och intersubjektivitet (2012)
Sofie Henricson
Språkbruk
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Retraction patterns and self-repair in German and Swedish prepositional phrases (2010)
Sofie Henricson, Camilla Lindholm, Karin Birkner, Martin Pfeiffer
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Svenska språköar: Vad avser vi med det? (2009)
Henricson Sofie
Källan
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Om reparationer i ett gruppsamtal i Kotka (2008)
Henricson Sofie
Språk och interaktion
D1 Artikel i en facktidskrift
"Ingen pratar svenska här": Om svenskan på språköarna (2005)
Henricson Sofie
Språkbruk


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-27-08 vid 13:51