Camilla Björk-Åman

University Teacher, Education
Email: camilla.bjork-aman@abo.fi


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Speciallärares organisering av stöd för elever med inlärningssvårigheter i Svenskfinland (2019)
Camilla Björk-Åman, Christel Sundqvist
NMI-Bulletin
A1 Journal article (refereed)
The three-tiered support system and the special education teachers’ role in Swedish-speaking schools in Finland (2019)
C. Sundqvist, C. Björk-Åman, K. Ström
European Journal of Special Needs Education
View on publisher's site

Last updated on 2020-06-01 at 08:09