PhD

Sonja Hagelstam

Email: sonja.hagelstam@abo.fi


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Ett liv på sträckbänken. Väntan på hemförlovningarna från krigsfronten (2018)
Hagelstam Sonja
Budkavlen
A1 Journal article (refereed)
Rintamakirjeissä rakentuva sodan maisema (2018)
Hagelstam Sonja
Elore
A3 Book section, Chapters in research books
Hiljaisuuden myytit : Postisensuuri, vaikeneminen ja etulinjan kokemukset sota-ajan kirjeissä (2015)
Sonja Hagelstam, Ilari Taskinen
Postimuseo & Tampereen Historiallinen Seura
A3 Book section, Chapters in research books
Families, Separation, and Emotional Coping in War. Bridging Letters Between Home and Front, 1941–44 (2012)
Hagelstam Sonja
Brill
A1 Journal article (refereed)
I stridens hetta. Krigets fasor i brev från fronten (2011)
Hagelstam Sonja
Budkavlen
A1 Journal article (refereed)
“They call it Christmas”.: An ethnological analysis of alienation in Tove Jansson’s short story The Fir Tree (2008)
Hagelstam Sonja
Ethnologia Fennica : Finnish Studies in Ethnology
A3 Book section, Chapters in research books
Velvollisuus ja vastahakoisuus. Ambivalentti sotilasidentiteetti jatkosodanaikaisissa kirjeissä (2006)
Sonja Hagelstam
Suomalaisen kirjallisuuden seura


Other publications

B2 Book section
”Rakas sotilaani!” Kirjeiden kirjoittaminen sodan poikkeusoloissa (2011)
Sonja Hagelstam
Suomalaisen kirjallisuuden seura
B2 Book section
Perhe-elämä, arki ja sota (2008)
Sonja Hagelstam
Weilin + Göös
B1 Non-refereed journal articles
Krigets tid. Ett avbrott i det normala (2006)
Hagelstam Sonja
Budkavlen
B1 Non-refereed journal articles
Att förstå det främmande. Kriget som särskilt förståelseproblem (2003)
Hagelstam Sonja
Budkavlen
B1 Non-refereed journal articles
Individen, kriget och upplevelsen – dialog i frontbrev 1941–1944. En presentation av forskningsproblematik och material (2003)
Sonja Hagelstam
Laboratorium för folk och kultur
B1 Non-refereed journal articles
Käraste soldat! Om krigstida brev som källmaterial (2000)
Hagelstam Sonja
Budkavlen

Last updated on 2020-02-03 at 08:10