Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Catalytic oxidation kinetics of arabinose on supported gold nanoparticles, (2019)
Correia L., Grénman H., Wärnå J., Salmi T., Murzin D. Yu
Chemical Engineering Journal

Senast uppdaterad 2019-06-08 vid 08:10