Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Catalytic oxidation kinetics of arabinose on supported gold nanoparticles (2019)
Leolincoln S. Correia, Henrik Grénman, Johan Wärnå, Tapio Salmi, Dmitry Yu. Murzin
Chemical Engineering Journal
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-06-08 vid 08:10