Språk- och kulturvetenskapernas didaktik (->1.1.2015)


Publikationer

null null 1 av 3 null null
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om fördelning av doktorandnätverk (2016)
Ria Heilä-Ylikallio, Mikael Nygård, Michaela Pörn
Åbo Underrättelser
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Prolog (2016)
Heidi Höglund, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Det omutliga medvetandet. R.G. Collingwoods Konstens principer. (2014)
Björk Cecilia
Nya Argus
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
From Transmission to Site-based Professional Development: On the Art of Combining Research with Facilitation (2014)
Liselott Forsman, Gunilla Karlberg-Granlund, Michaela Pörn, Petri Salo, Jessica Aspfors
Sense publishers
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lysande produktion (2014)
Ria Heilä-Ylikallio
Vasabladet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Mot en ämnesöverskridande helhetssyn - ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning (2014)
Mårten Björkgren, Tom Gullberg, Charlotta Hilli
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Perspectives on using video recordings in conversation analytical studies on learning in interaction (2014)
Rusk Fredrik, Pörn Michaela, Sahlström Fritjof, Slotte-Lüttge Anna
International Journal of Research and Method in Education
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Tankens mångfald - essän som genre och gymnasieskrivande (2014)
Westerlund Anders
E1 Populär artikel, tidningsartikel
ÅA och avhandlingarna vid PF (2014)
Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Underrättelser
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Classroom tandem: Outlining a Model for Language Learning and Instruction (2013)
Karjalainen Katri, Pörn Michaela, Rusk Fredrik, Björkskog Linda
International Electronic Journal of Elementary Education

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36