Theology


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 44 of 45 Go to next page Go to last page
A3 Book section, Chapters in research books
Asketism och möjligheten till förändring (2011)
Patrik Hagman

A3 Book section, Chapters in research books
Från staden till öknen: Den asketiska vändningens pedagogik i Theodorus av Mopsuestia och Isak av Nineve (2011)
Patrik Hagman
Artos & Norma bokförlag
A3 Book section, Chapters in research books
Introduction (2011)
Tage Kurtén
C2 Edited book
Legitimacy : the treasure of politics (2011)
Tage Kurtén, Lars Hertzberg
Peter Lang
A3 Book section, Chapters in research books
Legitimacy, Trust and Religion in a Nordic Perspective. (2011)
Tage Kurtén, Ville Päivänsalo
C1 Book
Om kristet motstånd (2011)
Patrik Hagman
Artos & Norma bokförlag
C2 Edited book
Rum för teologisk spänning. Historiska, samtidsorienterade och kyrkliga perspektiv i teologisk forskning (2011)
Kim Groop, Mikael Lindfelt, Pekka Lindqvist
Åbo Akademis förlag
C2 Edited book
Flumen saxosum sonans: Studia in honorem Gunnar af Hällström (2010)
Marjo Ahlqvist, Anni Maria Laato, Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag
C2 Edited book
Mot bättre vetande: Festskrift till Tage Kurtén på 60-årsdagen (2010)
Lindfelt Mikael, Slotte Pamela, Björkgren Malena
Åbo Akademis förlag
C2 Edited book
Neitsyt Maria - Israelin tytär ja kristittyjen äiti (2010)
Anni Maria Laato
Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi

Last updated on 2018-30-08 at 17:26