Theology


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 41 of 42 Go to next page Go to last page
A3 Book section, Chapters in research books
Post-Secularity and Post-Constantianism: The Case of the Evangelical Lutheran Church in Finland (2012)
Patrik Hagman
Cambridge Scholars Publishing
A1 Journal article (refereed)
To Travel in One Place: Openings for a New Asceticism in the Theology of Stanley Hauerwas (2012)
Patrik Hagman
Political Theology
A1 Journal article (refereed)
Asceticism and Empire: Asceticism as Body-politics in Isaac of Nineveh and Hardt & Negri (2011)
Patrik Hagman
Studia Theologica
A3 Book section, Chapters in research books
Asketism och möjligheten till förändring (2011)
Patrik Hagman

A3 Book section, Chapters in research books
Från staden till öknen: Den asketiska vändningens pedagogik i Theodorus av Mopsuestia och Isak av Nineve (2011)
Patrik Hagman
Artos & Norma bokförlag
A3 Book section, Chapters in research books
Introduction (2011)
Tage Kurtén
C2 Edited book
Legitimacy : the treasure of politics (2011)
Tage Kurtén, Lars Hertzberg
Peter Lang
A3 Book section, Chapters in research books
Legitimacy, Trust and Religion in a Nordic Perspective. (2011)
Tage Kurtén, Ville Päivänsalo
C1 Book
Om kristet motstånd (2011)
Patrik Hagman
Artos & Norma bokförlag
C2 Edited book
Neitsyt Maria - Israelin tytär ja kristittyjen äiti (2010)
Anni Maria Laato
Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi

Last updated on 2018-30-08 at 17:26