Economics


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 3 of 10 Go to next page Go to last page
C2 Edited book
Rationales, Performance and Governance of Public Enterprises (2016)
Luc Bernier, Massimo Florio, Johan Willner
FrancoAngeli
B1 Non-refereed journal articles
Storköpmännen och den gemenare hopen (2016)
Johan Willner
Finsk tidskrift
A1 Journal article (refereed)
The Interplay Between Generations and Individual Differences in Information Sharing at the Workplace (2016)
Gunilla Widén , Jannica Heinström , Eva Österbacka , Farhan Ahmad , Isto Huvila
Journal of Library and Information Science -Delhi-
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
The organisation of services of general interest in Finland (2016)
Johan Willner, Sonja Grönblom
Economia Pubblica: Italian Journal of Public Economics
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
The welfare culture and the redesign of social eldercare in Finland (2016)
Guy Bäckman
Environment and Social Psychology
View on publisher's site
B1 Non-refereed journal articles
Till kapitalismens försvar. (2016)
Jonas Lagerström
Finsk tidskrift
A1 Journal article (refereed)
Early School Leaving in Scandinavia: Extent and Labour Market Effects (2015)
Bäckman Olof, Vibeke Jakobsen, Thomas Lorentzen, Eva Österbacka, Espen Dahl
Journal of European Social Policy
View on publisher's site
B1 Non-refereed journal articles
Ekonomisk tillväxt och förändringen i upplevd lycka (2015)
Leif Nordberg
Ekonomisk debatt
B1 Non-refereed journal articles
Icke-vinstmaximerande organisationer och reformer av den offentliga sektorn (2015)
Sonja Grönblom
Finsk tidskrift

Last updated on 2018-30-08 at 17:26