Åbo Akademis bibliotek (ÅAB)


Personer


Publikationer

null null 1 av 32 null null
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den materiella kunskapen och dess villkor (2020)
Eetu Kejonen
MFÅA
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Interesting viewpoints on Laestadianism in Finland (2020)
Eetu Kejonen
Approaching Religion
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att anlägga en trädgård. Några exempel tagna ur Johan Gadolins boksamling (2019)
Eva Costiander-Huldén
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Developing an empirical measure of everyday information mastering (2019)
Jannica Heinström, Eero Sormunen, Reijo Savolainen, Stefan Ek
Journal of the Association for Information Science and Technology
Visa på utgivarens sida
D1 Artikel i en facktidskrift
Dystopi utan svärta. Recension av Sigrún Eldjárns Silfurlykillinn (2019)
Maria Lassén-Seger
Barnebokkritikk.no
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
En bit kvar att gå för öppet tillgängliga forskningsartiklar av filosofer: Två forskningsansatser inom Open Access (2019)
Mikael Laakso, Yrsa Neuman
Filosofisk Tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En färgmättad bakdelsfanfar. Recension av Malin Klingenberg & Sanna Manders Fisens liv (2019)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Finlandssvenskt: Henry Parland och krapulans poesi (2019)
Tom Karlsson
Opulens magasin : Sveriges nya kultur- och samhällsmagasin

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26