Informationsvetenskap


Personer


Publikationer

null null 2 av 20 null null
B2 Bokavsnitt
Differences in Health Information Literacy Competencies Among Older Adults, Elderly and Younger Citizens (2019)
Isto Huvila, Noora Hirvonen, Heidi Enwald, Rose-Mharie Åhlfeldt
Springer VS
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Digital Healthcare Technology Adoption by Elderly People: A Capability Approach Model (2019)
Shahrokh Nikou, Wirawan Agahari,Wally Keijzer-Broers, Mark de Reuver
Telematics and Informatics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Digitalization, business models, and SMEs: How do business model innovation practices improve performance of digitalizing SMEs?: Digitalization, business models, and SMEs (2019)
Bouwman Harry, Nikou Shahrokh, De Reuver Mark
Telecommunications Policy
Visa på utgivarens sida
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Digital Skills in Finnish Public Libraries to Engage in the National Operating Model for Digital Support for Citizens (2019)
Anu Ojaranta, Päivi Litmanen-Peitsala
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Editorial: Archaeology and information research (2019)
Isto Huvila, Marija Dalbello, Costis Dallas, Ixchel M. Faniel, Michael Olsson.
Information Research
B2 Bokavsnitt
Epilogue (2019)
Huvila I, Börjesson L
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Factors driving the adoption of smart home technology: An empirical assessment: Factors driving the adoption of smart home technology (2019)
Nikou S.
Telematics and Informatics
Visa på utgivarens sida
B2 Bokavsnitt
How Knowing Changes (2019)
Huvila Isto
Visa på utgivarens sida
D2 Artikel i en professionell bok
Informaatio työvälineenä lukio-opetuksessa (2019)
Anu Ojaranta,

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26