FHPT Gemensamma


Personer


Publikationer

null null 35 av 35 null null
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
ANCHORED NARRATIVES - THE PSYCHOLOGY OF CRIMINAL EVIDENCE - WAGENAAR,WA, VANKOPPEN,PJ, CROMBAG,HFM (1995)
Santtila P
European Journal of Cognitive Psychology

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26