FHPT Gemensamma


Personer


Publikationer

null null 34 av 35 null null
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Religionsfrihet och åskådningsundervisning i teori och praxis (2001)
Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sadomasochistically oriented behavior: diversity in practice and meaning (2001)
Alison L, Santtila P, Sandnabba NK, Nordling N
Archives of Sexual Behavior
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Voiko tervettä sielua terveessä ruumiissa parantaa? (2001)
Mikael Lindfelt
Atena Kustannus Oy
Atena Kustannus Oy
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Assessment of child witness statements using Criteria-Based Content Analysis (CBCA): The effects of age, verbal ability, and interviewer's emotional style (2000)
Santtila P, Roppola H, Runtti M, Niemi P
Psychology, Crime and Law
Visa på utgivarens sida
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Att förmedla liv: Dorothee Sölles syn på teologins språk och det hermeneutiska uppdraget (1999)
Slotte Pamela
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
False confession to robbery: the roles of suggestibility, anxiety, memory disturbance and withdrawal symptoms (1999)
Santtila P, Alkiora P, Ekholm M, Niemi P
JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
Idrott och moral : reflektioner över idrottens ideal (1999)
Mikael Lindfelt
Bokförlaget Nya Doxa
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recovered memories and false memories (1999)
Santtila P
European Journal of Cognitive Psychology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sexual behavior and social adaptation among sadomasochistically-oriented males (1999)
Sandnabba NK, Santtila P, Nordling N
Journal of Sex Research

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26