FHPT Gemensamma


Personer


Publikationer

null null 30 av 34 null null
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Predicting the residential location of a serial commercial robber (2006)
Laukkanen M, Santtila P
Forensic Science International
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Preliminary evidence for genetic effects on sexual aggression (2006)
Santtila P, Sandnabba NK
Behavior Genetics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Salience of Guilty Knowledge Test items affects accuracy in realistic mock crimes (2006)
Jokinen A, Santtila P, Ravaja N, Puttonen S
International Journal of Psychophysiology
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vad är en juridisk mänsklig rättighet? (2006)
Slotte Pamela
Ihmisoikeusraportti
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vatten som en rättighet eller en handelsvara (2006)
Slotte Pamela
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Connections between experience, beliefs, scientific knowledge, and self-evaluated expertise among investigators of child sexual abuse in Finland (2005)
Finnilä-Tuohimaa K, Santtila P, Sainio M, Niemi P, Sandnabba K
Scandinavian Journal of Psychology
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Etik i globaliseringens tidsålder: Recension av Peter Singer: En värld: Globaliseringens etik (2005)
Slotte Pamela
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Idrott, människosyn och religion : en tolkning av Pierre de Coubertins idrottsreligion med utblick på postmoderna höjder (2005)
Mikael Lindfelt
Idrottsforum.org
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Idrott som religion – ett modernt fenomen? (2005)
Mikael Lindfelt
Finsk tidskrift

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26