FHPT Gemensamma


Personer


Publikationer

null null 35 av 35 null null
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
False confession to robbery: the roles of suggestibility, anxiety, memory disturbance and withdrawal symptoms (1999)
Santtila P, Alkiora P, Ekholm M, Niemi P
JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
Idrott och moral : reflektioner över idrottens ideal (1999)
Mikael Lindfelt
Bokförlaget Nya Doxa
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recovered memories and false memories (1999)
Santtila P
European Journal of Cognitive Psychology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sexual behavior and social adaptation among sadomasochistically-oriented males (1999)
Sandnabba NK, Santtila P, Nordling N
Journal of Sex Research
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Yrkesetiska kodex? Dygdetiska perspektiv och ideal om professionalism (1999)
Mikael Lindfelt
Uppsala universitet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Factors moderating the effects of alcohol on interrogative suggestibility (1998)
Santtila P, Ekholm M, Niemi P
Psychology, Crime and Law
Visa på utgivarens sida
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Teologi och kristen humanism : ett perspektiv på Torsten Bohlins teologiska tänkande (1996)
Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
ANCHORED NARRATIVES - THE PSYCHOLOGY OF CRIMINAL EVIDENCE - WAGENAAR,WA, VANKOPPEN,PJ, CROMBAG,HFM (1995)
Santtila P
European Journal of Cognitive Psychology

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26