FHPT Gemensamma


Personer


Publikationer

null null 1 av 35 null null
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Religion and Human Rights: Ambiguities and Ambivalences of Freedom (2020)
Pamela Slotte
Hart publishing
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A structural equation model for predicting depressive symptomatology in Black, Asian and Minority Ethnic gay, lesbian and bisexual people in the UK (2019)
Jaspal R, Lopes B, Rehman Z
Psychology and Sexuality
Visa på utgivarens sida
B2 Bokavsnitt
Helvetes djävlar och Fan och hans mormor (2019)
Ulrika Wolf-Knuts
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Human immunodeficiency virus and trans women: a literature review (2019)
Rusi Jaspal, Lauren Kennedy, Shema Tariq
Transgender Health
Visa på utgivarens sida
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Human Rights, Religious Freedom and Faces of Faith (2019)
Göran Gunner, Pamela Slotte, Elizabeth Kitanovic
B2 Bokavsnitt
Introduction – Human rights, Freedom of Religion or Belief, and the Church (2019)
Göran Gunner, Pamela Slotte, Elizabeta Kitanovic
O2 Annat
Minnesmärken (2019)
Ulrika Wolf-Knuts
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Predictive Power of Dynamic (vs. Static) Risk Factors in the Finnish Risk and Needs Assessment Form (2019)
Salo B, Laaksonen T, Santtila P
Criminal Justice and Behavior
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
[Recension av] Bengt af Klintberg, Verser i svenska poesialbum 1820–1970 (2019)
Ulrika Wolf-Knuts
Rig - kulturhistorisk tidskrift

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26