FHPT Common


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 1 of 30 Go to next page Go to last page
D4 Published development or research report or study
Arvot ja ekosysteemit turkulaisissa organisaatioissa (2019)
Johnny Långstedt, Julius Manninen
Kaupunkitutkimusohjelma. TUTKIMUSKATSAUKSIA
E1 Popularised article, newspaper article
Den genusvetenskapliga obekvämheten med vetenskapliga sanningsanspråk (2019)
Salla Peltonen
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
E3 Edited popular book
Gensvar. Essäer för Göran Torrkulla på hans 70-årsdag (2019)
Mio Lindman, Salla Peltonen, Hugo Strandberg
Filosofi vid Åbo Akademi
B2 Book section
Helvetes djävlar och Fan och hans mormor (2019)
Ulrika Wolf-Knuts
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Human immunodeficiency virus and trans women: a literature review (2019)
Rusi Jaspal, Lauren Kennedy, Shema Tariq
Transgender Health
View on publisher's site
O2 Other
Minnesmärken (2019)
Ulrika Wolf-Knuts
A1 Journal article (refereed)
Predictive Power of Dynamic (vs. Static) Risk Factors in the Finnish Risk and Needs Assessment Form (2019)
Salo B, Laaksonen T, Santtila P
Criminal Justice and Behavior
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Social Identity and Attitudes toward HIV Pre-exposure Prophylaxis: A Structural Equation Model (2019)
Rusi Jaspal, Barbara Lopes, Ismael Maatouk
Journal of Social Service Research
View on publisher's site

Last updated on 2018-30-08 at 17:26