Languages


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 41 of 49 Go to next page Go to last page
D1 Article in a trade journal
Språkval i statusuppdateringar på Facebook (2010)
Collin Lotta
Språkbruk
A4 Conference proceedings
Teoretiseringens roll i nordistiska och lingvistiska doktorsavhandlingar på 1970-talet (2010)
Haapamäki Saara
Stockholms universitet
Finn Lectura
B2 Book section
Text som källa till språkvetenskapliga insikter (2010)
Tuija Virtanen-Ulfhielm
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
Brill Rodopi
A3 Book section, Chapters in research books
Variation across texts and discourses: Theoretical and methodological perspectives on text type and genre (2010)
Tuija Virtanen
De Gruyter
Tampere University Press
A4 Conference proceedings
Är att en citatmarkör? (2010)
Sofie Henricson
Svenskans beskrivning
D5 Textbook, professional manual or guide
Äänteistä lauseisiin : johdatus suomen kielioppiin (2010)
Juhani Löflund, Jutta Rosenberg, Lasse Vuorsola
A1 Journal article (refereed)
Espace politique, espace littéraire et énonciation minoritaire dans Hiver indien de Michel Noël et Lappskatteland d'Annica Wennström (2009)
Lindberg Svante
Globe. Revue internationale d'études québécoises
C2 Edited book
Humane Readings: Essays on literary mediation and communication in honour of Roger D. Sell (2009)
Jason Finch, Martin Gill, Iris Lindahl-Raittila, Inna Lindgrén, Tuija Virtanen, Brita Wårvik
John benjamins

Last updated on 2018-30-08 at 17:26