Språk


Personer


Publikationer

null null 2 av 41 null null
C2 Redigerat verk
Språk och interaktion 4 (2019)
Henricson Sofie, Lindström Jan, Jansson Gunilla, Due Brian, Hagren Idevall, Karin, Grahn Inga-Lill, Engdahl Elisabet, Linell Per, Landqvist Mats, Karlsson Anna-Malin
University of Helsinki
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vi läser och skriver allt mera – men texterna vi läser och skriver förändras, likaså skriftspråket (2019)
Meri Larjavaara
Åbo Underrättelser
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Цветы в переводе - вызов переводчику (2019)
Барбара Леннквист
University of Tartu
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Aleksandr Solzjenitsyns arv på tjugoförsta århundradet (2018)
Panu Petteri Höglund
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Att möta St. Louis (2018)
Jason Finch
Ikaros
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Challenging and objecting: Functions of third position turns in student-initiated question sequences (2018)
Saija Merke
Hacettepe University Journal of Education
Visa på utgivarens sida
O2 Annat
Citycult (2018)
Jason Finch
B2 Bokavsnitt
Det groteskas lockelse: Sergej Petrovs översättning av Baudelaires "Une charogne" (2018)
Barbara Lönnqvist
Meddelanden från Avdelningen från slaviska språk
Stockholms universitet

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26