Languages


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 2 of 41 Go to next page Go to last page
C2 Edited book
Språk och interaktion 4 (2019)
Henricson Sofie, Lindström Jan, Jansson Gunilla, Due Brian, Hagren Idevall, Karin, Grahn Inga-Lill, Engdahl Elisabet, Linell Per, Landqvist Mats, Karlsson Anna-Malin
University of Helsinki
E1 Popularised article, newspaper article
Vi läser och skriver allt mera – men texterna vi läser och skriver förändras, likaså skriftspråket (2019)
Meri Larjavaara
Åbo Underrättelser
A3 Book section, Chapters in research books
Цветы в переводе - вызов переводчику (2019)
Барбара Леннквист
University of Tartu
B1 Non-refereed journal articles
Aleksandr Solzjenitsyns arv på tjugoförsta århundradet (2018)
Panu Petteri Höglund
Finsk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Att möta St. Louis (2018)
Jason Finch
Ikaros
A1 Journal article (refereed)
Challenging and objecting: Functions of third position turns in student-initiated question sequences (2018)
Saija Merke
Hacettepe University Journal of Education
View on publisher's site
O2 Other
Citycult (2018)
Jason Finch
B2 Book section
Det groteskas lockelse: Sergej Petrovs översättning av Baudelaires "Une charogne" (2018)
Barbara Lönnqvist
Meddelanden från Avdelningen från slaviska språk
Stockholms universitet

Last updated on 2018-30-08 at 17:26