Rättsvetenskap


Personer


Publikationer

null null 1 av 24 null null
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Ancillary Duties under the CISG and the Nordic SGAs (2019)
Björn Sandvik
Jure
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Anpassning och tradition i de nordiska köplagarna - några reflektioner (2019)
Björn Sandvik
Svensk Juristtidning
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Klimatförändring och ”klimatflyktingar”. Internationell lagstiftning i en värld i förändring (2019)
Michel Rouleau-Dick
Finsk tidskrift
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Victims of Trafficking in the Migration Discourse: A Conceptualisation of Particular Vulnerability (2019)
Elina Pirjatanniemi
Hart Publishing
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Aktivistens bekännelser (2018)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Automatiserat beslutsfattande enligt den svenska förvaltningslagen (2018)
Markku Suksi
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
A4 Konferenspublikationer
Autonomi i Norden: dynamiska självstyrelser som exempel för resten av världen? (2018)
Markku Suksi
Den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Avioon robotin kanssa? (2018)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Avtalsvite och dess funktioner i det avtalsrättsliga systemet - några anmärkningar från ett finskt perspektiv (2018)
Paula Klami-Wetterstein
Jure

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26