Law Sciences


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 1 of 24 Go to next page Go to last page
A3 Book section, Chapters in research books
Ancillary Duties under the CISG and the Nordic SGAs (2019)
Björn Sandvik
Jure
A1 Journal article (refereed)
Anpassning och tradition i de nordiska köplagarna - några reflektioner (2019)
Björn Sandvik
Svensk Juristtidning
B1 Non-refereed journal articles
Klimatförändring och ”klimatflyktingar”. Internationell lagstiftning i en värld i förändring (2019)
Michel Rouleau-Dick
Finsk tidskrift
A3 Book section, Chapters in research books
Victims of Trafficking in the Migration Discourse: A Conceptualisation of Particular Vulnerability (2019)
Elina Pirjatanniemi
Hart Publishing
E1 Popularised article, newspaper article
Aktivistens bekännelser (2018)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
B1 Non-refereed journal articles
Automatiserat beslutsfattande enligt den svenska förvaltningslagen (2018)
Markku Suksi
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
A4 Conference proceedings
Autonomi i Norden: dynamiska självstyrelser som exempel för resten av världen? (2018)
Markku Suksi
Den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena
E1 Popularised article, newspaper article
Avioon robotin kanssa? (2018)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
A3 Book section, Chapters in research books
Avtalsvite och dess funktioner i det avtalsrättsliga systemet - några anmärkningar från ett finskt perspektiv (2018)
Paula Klami-Wetterstein
Jure

Last updated on 2018-30-08 at 17:26