Institute of Maritime History


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 1 of 5 Go to next page Go to last page
E1 Popularised article, newspaper article
Eldsjälar och livsverk (2018)
Kasper Westerlund
Skärgård
E1 Popularised article, newspaper article
Kött på förvittrade benSjöfarten i krig (2018)
Westerlund Kasper
Skärgård
C2 Edited book
2018
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B2 Book section
Sjöfarten och världskrigen - en inledande översikt (2018)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
D6 Edited professional books
Airisto Segelsällskap i Åbo 1865-2015 (2015)
Pirkka Leino, Stig Röberg, Kasper Westerlund
Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. / Litorale
D2 Article in a professional book
Ett och ett halvt sekel segling 1865-2015 (2015)
Göran-Fredrik Mustelin, Kasper Westerlund
B2 Book section
Inledning (2015)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
D2 Article in a professional book
Samgång och förbrödring: ASS och ÅSK fusioneras 1974 (2015)
Kasper Westerlund
C2 Edited book
Stor seger - litet nederlag?: perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714 (2015)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi

Last updated on 2018-30-08 at 17:26