Institute of Maritime History


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 1 of 5 Go to next page Go to last page
E1 Popularised article, newspaper article
Eldsjälar och livsverk (2018)
Kasper Westerlund
Skärgård
E1 Popularised article, newspaper article
Kött på förvittrade ben (2018)
Westerlund Kasper
Skärgård
C2 Edited book
Sjöfarten i krig (2018)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B2 Book section
Sjöfarten och världskrigen - en inledande översikt (2018)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
D6 Edited professional books
Airisto Segelsällskap i Åbo 1865-2015 (2015)
Pirkka Leino, Stig Röberg, Kasper Westerlund
Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. / Litorale
D2 Article in a professional book
Ett och ett halvt sekel segling 1865-2015 (2015)
Göran-Fredrik Mustelin, Kasper Westerlund
B2 Book section
Inledning (2015)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
D2 Article in a professional book
Samgång och förbrödring: ASS och ÅSK fusioneras 1974 (2015)
Kasper Westerlund
C2 Edited book
Stor seger - litet nederlag?: perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714 (2015)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi

Last updated on 2018-30-08 at 17:26