Pedagogik


Personer


Publikationer

null null 59 av 60 null null
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Student nurses' understanding of caring science (2000)
Gunilla Eklund-Myrskog
Nurse Education Today
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Finnish students’ approaches to learning in different educational contexts (1999)
Gunilla Eklund-Myrskog
Estudios Pedagogicos. Faculad de Filosofia Y Humanidades
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Students’ approaches to learning in Finnish General Upper Secondary School (1999)
Gunilla Eklund-Myrskog, Claes-Göran Wenestam
Scandinavian Journal of Educational Research
Visa på utgivarens sida
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Individens inlärning i ett yrkespedagogiskt perspektiv : slutrapport : Nordiskt yrkespedagogiskt nätverk : FoU samarbete 1997-1998 (1998)
Gunilla Eklund-Myrskog et al.
Nordiska ministerrådet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Students‘ conceptions of learning in different educational contexts (1998)
Gunilla Eklund-Myrskog
Higher Education
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Eleverna behöver nya utgångspunkter för inlärningen (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
Spektri
D2 Artikel i en professionell bok
Jag lär så länge jag (har e)lever (1997)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund-Myrskog
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Students' views of learning in vocational education (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
Scandinavian Journal of Educational Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Studerandes inriktningar vid inlärning inom yrkesutbildning : En undersökning av inlärningsinriktningar inom ramen för två yrkesutbildningar i Finland (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The influence of the educational context on student nurses' conceptions of learning and approaches to learning (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
British Journal of Educational Psychology
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26