Pedagogik


Personer


Publikationer

null null 3 av 64 null null
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Development of algebraic thinking: opportunities offered by the Swedish curriculum and elementary mathematics textbooks (2019)
Kajsa Bråting, Lars Madej, Kirsti Hemmi
Nomad: Nordisk Matematikkdidaktikk
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Early career teachers' experiences of developing professional knowledge - from research-based teacher education through five years in the profession (2019)
Aspfors J, Eklund G, Hansén S-E
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Educational policy to improve mathematics instruction at scale: conceptualizing contextual factors (2019)
Andreas Ryve, Kirsti Hemmi
Educational Studies in Mathematics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
En komparativ förståelse av ämnesdidaktiska prepositioner (2019)
Björkgren Mårten, Ahlskog-Björkman Eva, Enkvist Nina, Gullberg Tom
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Exploring points of contact between enterprise education and open-ended investigations in science education (2019)
Janne Elo, Berit Kurtén
Education Inquiry
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Exploring the challenge of working in a small school and community: Uncovering hidden tensions (2019)
Gunilla Karlberg-Granlund
Journal of Rural Studies
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Exploring visual communication and competencies through interaction with images in social media (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta
Learning, Culture and Social Interaction
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Extending classrooms through teacher collaboration in Virtual Learning Environments (2019)
Charlotta Hilli
Educational Action Research
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Forskningsbaserade kartläggnings- och interventionsmaterial i matematik för elever i Svenskfinland (2019)
Ulrika Ekstam, Heidi Hellstrand, Johan Korhonen, Pirjo Aunio
Tidskrift om lärande och inlärningssvårigheter. NMI Bulletin

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26