Education


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 3 of 63 Go to next page Go to last page
A1 Journal article (refereed)
Early career teachers' experiences of developing professional knowledge - from research-based teacher education through five years in the profession (2019)
Aspfors J, Eklund G, Hansén S-E
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A1 Journal article (refereed)
Educational policy to improve mathematics instruction at scale: conceptualizing contextual factors (2019)
Andreas Ryve, Kirsti Hemmi
Educational Studies in Mathematics
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
En komparativ förståelse av ämnesdidaktiska prepositioner (2019)
Björkgren Mårten, Ahlskog-Björkman Eva, Enkvist Nina, Gullberg Tom
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
A1 Journal article (refereed)
Exploring visual communication and competencies through interaction with images in social media (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta
Learning, Culture and Social Interaction
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Extending classrooms through teacher collaboration in Virtual Learning Environments (2019)
Charlotta Hilli
Educational Action Research
View on publisher's site
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Forskningsbaserade kartläggnings- och interventionsmaterial i matematik för elever i Svenskfinland (2019)
Ulrika Ekstam, Heidi Hellstrand, Johan Korhonen, Pirjo Aunio
Tidskrift om lärande och inlärningssvårigheter. NMI Bulletin
A3 Book section, Chapters in research books
Från folkskola till grundskola - aspekter på språkutveckling och språkvård (2019)
Sven-Erik Hansén
Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Journal article (refereed)
Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy (2019)
Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson, Dennis Beach
Educare
View on publisher's site

Last updated on 2018-30-08 at 17:26