Education


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 1 of 61 Go to next page Go to last page
A1 Journal article (refereed)
Agency, guidance and gender – interrelated aspects of early childhood education settings (2019)
Anna Rantala, Mia Heikkilä
Education 3-13
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
A Kind of Success Story: Family Language Policy in Three Different Sociopolitical Contexts (2019)
Cassie Smith-Christmas, Mari Bergroth, Irem Bezcioğlu-Göktolga
International Multilingual Research Journal
View on publisher's site
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Aktionsforskning för fysisk aktivitet och hälsa (2019)
Michaela Pörn
Idrottsforum.org
A1 Journal article (refereed)
A Life Tangled in Yarns – Leisure Knitting for Well-Being (2019)
Barbro Sjöberg, Mia Porko-Hudd
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
E1 Popularised article, newspaper article
Att lära sig skrivundervisning (2019)
Westerlund Anders
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
A3 Book section, Chapters in research books
Att spelifiera Topelius – lärarperspektiv på estetiska processer i arbetet med en interaktiv pjäs (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademis förlag
A1 Journal article (refereed)
Becoming tolerable: Subject constitution of Roma mediators in Finnish schools (2019)
Jenni Helakorpi, Sirpa Lappalainen, Fritjof Sahlström
Intercultural Education
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Classroom Tandem: A Model for Language Learning and Teaching (2019)
Michaela Pörn, Katri Hansell
Giessen University Library
A3 Book section, Chapters in research books
Cyborgs’ collaborative writing in Virtual Learning Environments (2019)
Charlotta Hilli
Åbo Akademis förlag

Last updated on 2018-30-08 at 17:26