Pedagogik


Personer


Publikationer

null null 2 av 63 null null
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Becoming tolerable: Subject constitution of Roma mediators in Finnish schools (2019)
Jenni Helakorpi, Sirpa Lappalainen, Fritjof Sahlström
Intercultural Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Becoming tolerable: Subject constitution of Roma mediators in Finnish schools. (2019)
Jenni Helakorpi, Sirpa Lappalainen, Fritjof Sahlström
Intercultural Education
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Begrepp för epikanalys (2019)
Westerlund Anders
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
A4 Konferenspublikationer
Classroom Tandem: A Model for Language Learning and Teaching (2019)
Michaela Pörn, Katri Hansell
Giessen University Library
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Connected youth, connected classrooms. Smartphone use and student and teacher participation during plenary teaching (2019)
Sahlström Fritjof, Tanner Marie, Valasmo Verneri
Learning, Culture and Social Interaction
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Cyborgs’ collaborative writing in Virtual Learning Environments (2019)
Charlotta Hilli
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Delay in L2 interaction in video-mediated environments in the context of virtual tandem language learning (2019)
Fredrik Rusk, Michaela Pörn
Linguistics and Education
Visa på utgivarens sida
B2 Bokavsnitt
Den samtida textmiljön i förskolan (2019)
Elisabeth Mellgren, Ria Heilä-Ylikallio, Sofia Jusslin, Maria Magnusson, Ann-Katrin Svensson
Liber
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Designing Hybrid Learning Spaces in Higher Education (2019)
Charlotta Hilli, Rikke Toft Nørgård, Janus Holst Aaen
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Development of algebraic thinking: opportunities offered by the Swedish curriculum and elementary mathematics textbooks (2019)
Kajsa Bråting, Lars Madej, Kirsti Hemmi
Nomad: Nordisk Matematikkdidaktikk

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26