VÖS gymnasium


Personer


Publikationer

D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Digitala dimensioner – DiDiDi vid Vasa övningsskola i tio år! (2017)
Elisabeth Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Can something accelerate upwards while falling down? (2016)
Markus Norrby, Robin Peltoniemi
Science in School : the European journal for science teachers
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Klasstandem - En resa över språkgränsen = Luokkatandem - Matka yli kielirajan (2016)
Åsa Löf, Heli Koskinen, Michaela Pörn, Katri Hansell, Anna Korhonen, Charlotta Engberg
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Cluster states in the neutron excess nucleus 22Ne (2011)
S. Yu. Torilov, K. A. Gridnev, V. I. Zherebchevsky, M. Brenner, L. I. Vinogradov, V. Z. Goldberg, T. V. Korovitskaya, T. Lönnroth, N. A. Maltsev, M. Mutterer, B. G. Novatskii, M. Norrby, J. M. K. Slotte, Yu. G. Sobolev, W. H. Trzaska, G. P. Tyurin, S. V. Khlebnikov
JETP Letters
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
High-spin states in 22Ne populated in the 14C(12C,α)reaction (2011)
S. Yu. Torilov, M. Brenner, V. Z. Goldberg, K. A. Gridnev, S. V. Khlebnikov, T. V. Korovitskaya, T. Lönnroth, M. Mutterer, M. Norrby, B. G. Novatski, V. A. Rubchenya, J. M. K. Slotte, Yu. G. Sobolev, W. H. Trzaska, G. P. Tyurin, L. I. Vinogradov, V. I. Zherebchevsky
European Physical Journal A: Hadrons and Nuclei
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26