Doktorandnätverk The Age of Sweden


Personer


Publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Den historiska bosättningen i skärgården (2019)
Andreas Granberg
Skärgård
O2 Annat
En arkeologisk sommardeckare (2019)
Andreas Granberg
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Gåvor till Heliga Birgittas ära: En studie av donatorsgemenskapen kring Nådendals kloster 1438-1520 (2018)
Anna-Stina Hägglund
Historisk tidskrift för Finland
B2 Bokavsnitt
Aristokraattien lahjat kirkolle 1500-luvun alussa (2016)
Hägglund Anna-Stina
Turun historiallinen yhdistys ry

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26