De matematisk-naturvetenskapliga ämnenas didaktik (->1.1.2015)


Publikationer

null null 1 av 3 null null
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nordic student teachers’ views on the importance of species and species identification (2018)
Irmeli Palmberg, Mikaela Hermans, Eila Jeronen, Sirpa Kärkkäinen, Christel Persson, Eija Yli-Panula
Journal of Science Teacher Education
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
About problem sequences designed for heterogeneous classes in grade seven (2014)
Lars Burman
Eötvös Lorand University
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Environmental issues in the media – students’ perceptions in three Nordic-Baltic countries. (2014)
Tuula Keinonen, Yli-Panula Yli-Panula, Maria Svens, Rytis Vilkonis, Christel Persson, Irmeli Palmberg
Journal of teacher education for sustainability
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Geografilärares och niondeklassares syn på undervisningen om klimatförändringen. (2014)
Hermans Mikaela
NorDiNa
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Klimatförändringen - en hälsorisk (2014)
Mikaela Hermans
Geografiska Notiser
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Naturen och jag - om gymnasieungdomars förhållande till naturen. (2014)
Sjöblom Pia
Finsk tidskrift
C2 Redigerat verk
Spaces for learning: past, present and future: Proceedings of the 30th annual symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association in Vaasa, November 6-9, 2013 (2014)
Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs, Karin Linnanmäki
Faculty of Education, Åbo Akademi University
A4 Konferenspublikationer
Teacher-guided practice with problem sequences (2014)
Lars Burman, Solveig Wallin
Faculty of Education, Åbo Akademi University
A4 Konferenspublikationer
Ubi es et quo vadis FMSERA? (2014)
Harry Silfverberg, Ann-Sofi Röj-Lindberg
Faculty of Education, Åbo Akademi University
A4 Konferenspublikationer
Introduction to Equations: Three Cases as Part of a Video Study (2013)
Ann-Sofi Röj-Lindberg, Anna-Maija Partanen, Ole Björkqvist
European Society for Research in Mathematics Education

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36