Nordisk folkloristik (->1.1.2015)


Publikationer

null null 1 av 2 null null
C2 Redigerat verk
Föreställda finlandsvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland (2017)
Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att iscensätta folkmusik som kulturarv i finlandssvensk kultur. Om performativitet i kulturarvsprocessen (2014)
Johanna Björkholm
Ethnos Ry
C1 Bok
Att vara hemma och fru.: En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland. (2014)
Lena Marander-Eklund
Svenska litteratursällskapet i Finland
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Complexities of bordering ; Rec. av Anders Linde-Laursen, Bordering : Identity processes between the national and personal (2014)
Sven-Erik Klinkmann
Ethnologia Scandinavica
B2 Bokavsnitt
Den rödvitprickiga klänningen: Bruket av berättelsen om 1950-talet i en politisk familjekampanj (2014)
Eerika Koskinen-Koivisto, Lena Marander-Eklund
Institutet för språk och folkminne. Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Etableringen och utvecklingen av begreppet kulturarv i Finlands svenskbygder (2014)
Johanna Björkholm
Budkavlen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Finlandssvenskarna och humorns gränser (2014)
Sven-Erik Klinkmann
Lunds universitet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
[Rec. av] Kamppinen, Matti & Hakamies, Pekka 2013: The Theory of Culture of Folklorist Lauri Honko, 1932–2002 .: The Ecology of Tradition (2014)
Camilla Asplund Ingemark
Journal of Folklore Research

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36