Nordic Folkloristics (->1.1.2015)


Publications

Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page
C2 Edited book
Föreställda finlandsvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland (2017)
Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Att iscensätta folkmusik som kulturarv i finlandssvensk kultur. Om performativitet i kulturarvsprocessen (2014)
Johanna Björkholm
Ethnos Ry
C1 Book
Att vara hemma och fru.: En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland. (2014)
Lena Marander-Eklund
Svenska litteratursällskapet i Finland
B1 Non-refereed journal articles
Complexities of bordering ; Rec. av Anders Linde-Laursen, Bordering : Identity processes between the national and personal (2014)
Sven-Erik Klinkmann
Ethnologia Scandinavica
B2 Book section
Den rödvitprickiga klänningen: Bruket av berättelsen om 1950-talet i en politisk familjekampanj (2014)
Eerika Koskinen-Koivisto, Lena Marander-Eklund
Institutet för språk och folkminne. Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala
A1 Journal article (refereed)
Etableringen och utvecklingen av begreppet kulturarv i Finlands svenskbygder (2014)
Johanna Björkholm
Budkavlen
A3 Book section, Chapters in research books
Finlandssvenskarna och humorns gränser (2014)
Sven-Erik Klinkmann
Lunds universitet

Last updated on 2018-19-09 at 19:36

Share link