Litteraturvetenskap (->1.1.2015)


Publikationer

null null 1 av 2 null null
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Flerspråkighet och litteratur - igår, i dag och i morgon (2014)
Julia Tidigs
Lysmasken
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Flerspråkighet som underlighet och underverk (2014)
Julia Tidigs
Ny Tid
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Guss Mattsson i dag: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finland årshögtid den 5 februari 2014 (2014)
Clas Zilliacus
Historiska och litteraturhistoriska studier
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Innovativt om flickan i fiktionen (2014)
Freja Rudels
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
La forma del tiempo en Los días felices de Samuel Beckett (2014)
Clas Zilliacus
Beckettiana
B2 Bokavsnitt
Mellan finskt och svenskt: Den finlandssvenska litteraturen 1900-2012 (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Monstrous Subjectivity in P. O. Enquist’s Nedstörtad ängel 1985 (2014)
Freja Rudels
Scandinavian Studies -Menasha- Society for the Advancement of Scandinavian Study-

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36