Pedagogiska fakulteten gemensamma (->1.1.2015)


Publikationer

D2 Artikel i en professionell bok
Educational science – report from panel 6 (2014)
Kansanen P, Allan J, Cestari M.L, Farrell A, Hansén S-E, Manca R, Torrecillas B, Haerttner Aurelius E, Strömdahl H
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Finske reformidéer I norsk lærerutdanningsdiskurs (2014)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Pojkar kan visst skriva! - skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i Sverige (2014)
Katharina Andersson
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Professional Development - The experiences of primary school teachers in Tanzania (2014)
Mary Vincent Soko
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Stability, structure and development. Features constituting Finnish teacher education (2013)
Jessica Aspfors, Sven-Erik Hansén, Johanna Ray
Scuola Democratica
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Om att utveckla lärarkompetens: Relationen teori och praktik i lärarutbildningar (2006)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansen
Norstedts akademiska förlag

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36