Engelska språket och litteraturen (->1.1.2015)


Publikationer

null null 1 av 2 null null
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Interaction in text and hypertext : participant roles on corporate websites (2018)
Öhman Jennie
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
A Communicational Criticism for Post-postmodern Times (2014)
Roger D. Sell
De Gruyter
B2 Bokavsnitt
In Dialogue with the Ageing Wordsworth (2014)
Roger D. Sell
John benjamins
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Introduction (2014)
Roger D. Sell
John benjamins
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Roger D. Sell discusses the reissue of Literary Pragmatics (2014)
Roger D. Sell
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sentence-initial adverbials in written texts: On discourse functions and cognitive motivations (2014)
Tuija Virtanen
Presses Universitaires de Louvain
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Ethics of Literary Communication (2014)
Roger D. Sell
ÉPURE - Éditions et Presses universitaires de Reims

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36