Kyrkohistoria (->1.1.2015)


Publikationer

null null 1 av 3 null null
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
’Att återvända till början’ : historia och identitet inom Missionsprovinsen (2014)
Carola Nordbäck
Makadam
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Den kyrkohistoriska handbokens historiografi (2014)
Carola Nordbäck
Mittuniversitetet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En Arkimedes från Gamla Karleby (2014)
Gustav Björkstrand
Österbottens tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ett nådens år från Herren (2014)
Gustav Björkstrand
Kummin
C1 Bok
Från parnassen och predikstolen: Föredrag, tal och predikningar 2005-2012 (2014)
Gustav Björkstrand
Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Han trodde och kämpade för friheten: Recension av Nils Erik Forsgårds bok Ingens herre ingens träl. Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland (2014)
Gustav Björkstrand
Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Herrens bön (2014)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Historiebruk i Vilhelmina : församling, plats och identitet i brytningstider (2014)
Carola Nordbäck
Umeå universitet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Inklusion genom exklusion : Anders Svedbergs antikatolicism som exempel på kollektivt historiemedvetande (2014)
Jakob Dahlbacka
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36